Branka Obersnel, dr. med. spec. pedijatar

Radim najljepši posao na svijetu.

Profesionalna biografija

— 1984. godine
Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
— 1987. godine
Zaposlila se u Domu zdravlja Rijeka
— od 1992. do 1995. godine
Specijalizirala pedijatriju na Klinici za pedijatriju KBC Rijeka
— 1994. godine
Edukacija na University of North Caroline, Clinical Hospital Chapel Hill za rad sa djecom prognanicima i djecom s poremećajem pažnje i koncentracije
— 1995. godine
Završila tečaj za UTZV kukova i abdomena u Zagrebu te prva na području grada Rijeke uvela ultrazvučni probir u dojenčadi radi ranog otkrivanja razvojnog poremećaja kuka
— 1996. godine
Stipendija Otvorenog društva Hrvatske za Salzburg – Philadelphia seminar Pediatric Neurology and Development, Salzburg, Austria
— 2000. godine
Otvorila privatnu pedijatrijsku praksu
— od 2001. do 2004. godine
Edukcija iz integrativne psihoterapije u Zagrebu (prof. dr. D. Kocijan Hercigonja, prof. dr. D. Kovačić Kozarić) Jedna od osnivačica Savjetovališta za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja Tić, a kada ono prerasta u Dom za poludnevni boravak djece, postaje stalna vanjska suradnica volonterka
— 2006. godine
Edukacija za vođenje forenzičkog intervjua kod djece, Seattle, Washington
— 2007. godine
Edukacija za vođenje forenzičkog intervjua kod djece, Huntsville, Alabama

Članica Hrvatskog pedijatrijskog društva (potpredjsednica 2013. – 2016.)
Članica Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju
Članica APSAC–a, American proffessional society on the abuse of children

Obitelj doktorice Branke čine suprug Vojko, sin Ognjen, njegova supruga Maja i dobermanka Jersey.

Lana Krajina, viša medicinska sestra

Ajde polako, nemoj plakati. Mene ovo cjepivo boli barem isto koliko i tebe, a možda i više.

Profesionalna biografija

— 2005. godine
Završila srednju medicinsku školu Upisala stručni studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Rijeci
— 2008. godine
Diplomirala i zaposlila se u KBC-u Rijeka
— od 2009. do 2018. godine
Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije
— 2019. godine
Specijalistička pedijatrijska ordinacija dr. Branka Obersnel

Najveću sreću sestri Lani predstavljaju njene kćeri Manuela i Magdalena.