Cambierieva 7, 51000 Rijeka

+385 51 212 309

obersnel.ordinacija@gmail.com

Pon, sri, pet
bolesna djeca 7.30 – 10 h
zdrava, naručena djeca 10.30 – 13 h
Uto, čet
zdrava, naručena djeca 13.30 – 16 h
bolesna djeca 16.30 – 19 h
Individualno
prema prethodnom dogovoru

Specijalistička pedijatrijska ordinacija dr. Branke Obersnel djeluje na ovom lokalitetu dulje od 25 godina. Osim pregleda i liječenja  bolesne djece, u ordinaciji se obavljaju i brojni preventivni programi. Aktivno sudjelujemo u osnivanju Savjetovališta za prehranu dojenčadi i male djece, koje je kao takvo, jedinstveno u Hrvatskoj. U prvo vrijeme Savjetovalište se bavilo promicanjem dojenja i zdrave prehrane dojenčadi, a zadnjih desetak godina, uz tu prvobitnu ulogu, radimo savjetovanje kod poremećaja prehrane (pretilost i sl.). Prvi smo na području grada Rijeke i među prvima u Hrvatskoj uveli ultrazvučni probir u dojenčadi radi ranog otkrivanja razvojnog poremećaja kuka.

Pioniri smo i u uvođenju najmodernijih programa cijepljenja i prije nego li što su oni uvedeni u kalendar HZZO-a (acelularno pertusis cjepivo, cjepivo protiv streptokoka pneumonije, meningokok tip B, meningokok tip C, cjepivo protiv hepatitis B infekcije, cjepivo protiv varičele, rota virusa te krpeljnog meningoencefalitisa). Aktivno smo sudjelovali u osnivanju Savjetovališta za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja Tić, koje se osim ranog otkrivanja zlostavljanja i zanemarivanja, intenzivno bavi i senzibilizacijom javnosti te obrazovanjem profesionalaca u radu s djecom. Posebnu pozornost posvećujemo radu sa studentima, specijalizantima pedijatrije i višim medicinskim sestrama gdje smo uvijek dobivali pozitivne povratne informacije na što smo izuzetno ponosni.